Privacyverklaring Incito ICT en Telecom

Verwerkingsactiviteiten

Verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens, anonimiseren, aggregeren, versleutelen.

 

Betrokken Persoonsgegevens

'Gewone' Gegevens
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- BSN nummer

‘Gevoelige’ of ‘bijzondere’ gegevens
- Biometrische/genetische gegevens

 

'Verkeers' gegevens (voortvloeiend uit een dienst)
- Telefoonnummers
- IP Adressen
- Bankgegevens
- Login gegevens
- URL’s (middels monitoring services)
- Device ID’s (middels monitoring services)
- Bezochte sites (middels monitoring services)
- Gebruikte applicaties (middels monitoring services)
- Inhoud van gesprekken (middels gespreksopnames)
- Inhoud van e-mail (middels hosted services)
- Overige gegevens om aan verwerkingsdoelen te voldoen.

 

Verwerkingsdoelen

Verwerker verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

- Afleveren van goederen en diensten;
- Afhandelen van betalingen;
- Verwerking van kortingen, conform de vereisten van fabrikanten;
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Bewaartermijnen

Verwerker bewaart persoonsgegevens van klanten. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens.

 

Goed gekeurde Subverwerkers

Alle partners van Verwerker om aan de verwerkingsdoelen te voldoen.

 

Delen van gegevens met derden

Incito verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Incito maakt op zijn website gebruik van analytische en functionele cookies. Deze cookies zijn conform de wetgeving.

 

Gegevens Inzien

U heeft op grond van de AVG recht op inzage, correctie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens. Eventuele kosten die wij hiervoor moeten maken worden dan wel doorberekend.

 

Verwijderen van gegevens

Incito neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@incito.nl.